Πανελλήνιες 2020: Ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ για τα θέματα της Φυσικής και των Λατινικών

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα στη Φυσική και στα Λατινικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στην Φυσική

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με σαφή διατύπωση και κάλυπτανπολύ μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Απαιτούσαν από τους μαθητές να έχουν εμπεδώσει τις αντίστοιχες ενότητες  της διδακτέας ύλης της Φυσικής Β΄ Λυκείου.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στα Λατινικά

Τα θέματα των Λατινικών Προσανατολισμού της Ομάδας των ΑνθρωπιστικώνΣπουδών χαρακτηρίζονται ως εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.Ζητήθηκε από τους υποψηφίους η μετάφραση τριών αποσπασμάτων από τακείμενα του σχολικού βιβλίου.Οι ασκήσεις της γραμματικής δεν δημιούργησαν προβλήματα, ενώ η εξέτασηκάλυπτε όλο το εύρος της ύλης.Στο σκέλος του συντακτικού οι ασκήσεις ήταν διατυπωμένες με απόλυτησαφήνεια, γεγονός που δεν προκάλεσε καμία δυσκολία. Ωστόσο, οφείλουμε ναεπισημάνουμε ότι στο σύνολο των ασκήσεων του συντακτικού εξετάστηκανμονομερώς και τμηματικά ορισμένα συντακτικά φαινόμενα.Με τα θέματα αυτά οι πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι είχαν τηδυνατότητα να αριστεύσουν.