Πέτσας: “Οι αλλαγές στα ιδιωτικά σχολεία είναι προς το συμφέρον των μαθητών αλλά και των καθηγητών”

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με το οποίο η ηγεσία του Υπουργείου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.

Στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας δήλωσε τα εξής:

Οι προτεινόμενες αλλαγές ωφελούν την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί προωθούν την αυτονομία και την ευελιξία της, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι προς το συμφέρον των μαθητών, γιατί οδηγεί σε πιο ελεύθερα και δημιουργικά ιδιωτικά σχολεία.

Δίνει περισσότερες επιλογές για απογευματινές δραστηριότητες, με ευελιξία διαμόρφωσης του σχετικού προγράμματος, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής μαθητών σε δραστηριότητες και το καλοκαίρι, εάν το επιθυμούν.

Είναι προς το συμφέρον των εκπαιδευτικών, γιατί δίνονται νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για την αύξηση του εισοδήματός τους. Θα μπορούν να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Θα μπορούν να απασχολούνται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης.

Θα μπορούν να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται πλέον με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι συμβάσεις 2ετίας που τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση. Στόχος είναι να περάσει η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στη δημιουργική εποπτεία, και από την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη.

Αυτές είναι οι αλλαγές που προωθούνται για τα ιδιωτικά σχολεία

Ως προς την οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδας, 

o Ευελιξία στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος (επιπλέον του υποχρεωτικού ΥΠΑΙΘ)

o Ευελιξία στην προσθήκη εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις δράσεις εκτός ωρών και ημερών λειτουργίας των σχολείων

o Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας με μόνο έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας

o Διεύρυνση δυνατότητας μετεγγραφών μαθητών (και από ιδιωτικά σε ιδιωτικά σχολεία).

Ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

o Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών (κατ’ αναλογία κριτηρίων δημόσιου σχολείου)

o Πρόβλεψη συμβάσεων αορίστου χρόνου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς – κατάργηση συμβάσεων 2ετίας

o Δυνατότητα περιορισμού ωραρίου 1) κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού και 2) σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ωραρίου του διοριστηρίου

o Δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου, με δυνατότητα αύξησης εισοδήματος

o Έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας στον ορισμό Διευθυντή και Υποδιευθυντή από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης

o Δυνατότητα αντικατάστασης Διευθυντή/Υποδιευθυντών εντός του σχολικού έτους

o Δυνατότητα διορισμού Υποδιευθυντή/ών (προαιρετική και όχι υποχρεωτική), ανεξαρτήτως αριθμού.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» πατώντας εδώ

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση

Στην πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος συζήτησης για το νομοσχέδιο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εισηγήτρια για την κυβερνητική πλειοψηφία έχει οριστεί η βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση θα αντιπροσωπεύσει ο Νίκος Φίλης.