Πώς να επιλέξω τον κατάλληλο Ειδικό Παιδαγωγό για το παιδί μου;

Η επιλογή ειδικού παιδαγωγού για το παιδί σας είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται με σωστά κριτήρια και να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Η υπομονή, η δημιουργικότητα, η ευελιξία και η οργανωτικότητα, είναι σίγουρα απαραίτητα προσόντα για έναν ειδικό παιδαγωγό, αλλά δεν αποτελούν επαρκή κριτήρια πάνω στα οποία θα βασιστείτε για να επιλέξετε.

Ο επαγγελματίας που θα εμπιστευτείτε, θα πρέπει να είναι κάτοχος των παρακάτω ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων

Υψηλή πανεπιστημιακή κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

Ένας ικανός ειδικός παιδαγωγός μπορεί να ξεκινήσει την καριέρα του έχοντας στην κατοχή του έναν Μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master (ΜSc) ή/και έναν Διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Η εμπεριστατωμένη κατανόηση της ειδικότητας και του αντικειμένου του, τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχει αποκτήσει θα φανούν πολύ ωφέλιμα στο παιδί σας.

Εμπειρία σε παρόμοια θέματα με του παιδιού σας

Αν και δεν είναι απαραίτητο ο ειδικός παιδαγωγός που θα επιλέξετε να ασχολείται και να είναι εξειδικευμένος σε ένα μόνο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής – για παράδειγμα να εξειδικεύεται στις μαθησιακές δυσκολίες, στα προγράμματα παρέμβασης ή σε συγκεκριμένα σύνδρομα – ωστόσο χρειάζεται να είναι σχετικά εξοικειωμένος με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί σας.

Συμμετοχή σε προγράμματα πιστοποιημένης εκπαίδευσης

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε εάν ο επαγγελματίας με τον οποίο θα συνεργαστείτε έχει ολοκληρώσει ένα ή και περισσότερα προγράμματα πιστοποιημένης εκπαίδευσης στην επιστήμη της Ειδικής Αγωγής η οποία είναι ένας ζωντανός οργανισμός συνεχὠς εξελισσόμενος. Αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο που θα σας βοηθήσει στην επιλογή σας, να γνωρίζετε πως ο ειδικός παιδαγωγός που σκέφτεστε να επιλέξετε ενδιαφέρεται αληθινά και σε βάθος για την επιστήμη του, προσθέτοντας νέες γνώσεις αλλά και ανανεώνοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Η συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο, η ακαδημαϊκή αλλά και αργότερα η επαγγελματική επιτυχία του παιδιού σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Ειδικό Παιδαγωγό που θα επιλέξετε.

Βεβαιωθείτε πως το παιδί σας εμπιστεύεται τον άνθρωπο που του μαθαίνει πως να μαθαίνει και εμπιστευτείτε τον και εσείς

Παρατηρήστε το παιδί σας και μη ξεχνάτε πως το σημαντικότερο είναι να βλέπετε ένα παιδί χαρούμενο, με αυτοπεποίθηση που μέρα με τη μέρα θα αισθάνεται και πιο δυνατό!

Να θυμάστε πως το παιδί σας αξίζει να έχει τον καλύτερο Ειδικό Παιδαγωγό και εσείς μπορείτε να του κάνετε του αυτό το δώρο!

Τσακάλου Μάρω,

ειδική παιδαγωγός

MSc Ειδική Αγωγή και Συνεκπαίδευση

MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων