Το «τέλος» της ειδικής αγωγής – Το ξέσπασμα μιας λογοθεραπεύτριας για τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ

Σε μια χώρα που μετράει καθημερινά απώλειες ο πολύ σημαντικός κλάδος της ειδικής αγωγής μοιάζει πλέον σαν έγγραφο που οδηγείται στο καλάθι αχρήστων. Με τον όρο ειδική αγωγή εννοούμε τα επαγγέλματα (λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός, παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής), τα οποία ασχολούνται με τη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων –κυρίως παιδιών- που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Τα άτομα αυτά μπορεί να χρήζουν ειδικής αγωγής λόγω ύπαρξης αναπτυξιακών ή επίκτητων διαταραχών. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για παιδιά με αυτισμό, με εγκεφαλική πάρεση, μαθησιακές δυσκολίες, τραυλισμό ή τόσες άλλες άγνωστες για το κράτος διαταραχές.

Στις 23 Δεκεμβρίου κληθήκαμε όλοι εμείς της ειδικής αγωγής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (;), να υπογράψουμε έως τις 30 Δεκεμβρίου σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να στείλουμε τις προτάσεις μας σε «δημόσια» διαβούλευση έως τις 27 Δεκεμβρίου. Να παρέλθουμε της προσχηματικής «δημόσιας» διαβούλευσης, να παρέλθουμε των επίσημων αργιών κατά τις οποίες έπρεπε να υπογράψουμε τη σύμβαση, να παρέλθουμε και το ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επίσημων αργιών τα όργανα του κράτους θα διάβαζαν τις απόψεις μας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου! Αλλά το να παρέλθουμε της κείμενης ντροπιαστικής σύμβασης μας είναι αδύνατον.

Ας μιλήσουμε όμως για τον τρόπο που έως τις 25 Ιανουαρίου ισχύει για θεραπείες ειδικής αγωγής. Ο γονέας ή φροντιστής του ατόμου με διαταραχή (πελάτης) μπορούσε να επιλέξει θεραπευτή βάσει της αρεσκείας του για αξιολόγηση. Εάν ο θεραπευτής έκρινε την ύπαρξη διαταραχής παρέπεμπε τον πελάτη σε δημόσιο φορέα για αξιολόγηση, διάγνωση και γνωμάτευση. Ύστερα, ξεκινούσε το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα έπρεπε να παρακολουθείται βάσει προγραμματισμένων ραντεβού στο κέντρο του θεραπευτή ή κατ’ οίκον. Η θεραπευτική συνεδρία κάλυπτε τα τρία τέταρτα της ώρας ή ολόκληρη την ώρα εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο. Στο τέλος κάθε μήνα ο πελάτης έκανε αποπληρωμή των συνεδριών στο θεραπευτή και λάμβανε την αντίστοιχη απόδειξη. Στη συνέχεια, ο πελάτης κατέθετε τα απαραίτητα έγγραφα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το ταμείο του τού απέδιδε τη δαπάνη. Τι γίνεται όμως μετά την υπογραφή συμβάσεων;

Ο πελάτης πλέον θα διαλέξει βάσει συμβεβλημένων θεραπευτών. Για την έκδοση των γνωματεύσεων δεν υπάρχει διευκρίνιση σχετικά με το ποιος θα είναι ο θεράπων ιατρός που θα εγκρίνει τις θεραπείες, το ποσό των θεραπειών αλλά και το κόστος της συνεδρίας (πληροφορίες αναφέρουν για 2,26€ ανά συνεδρία, λιγότερο δηλαδή και από την κοστολόγηση της εργασίας του ανειδίκευτου εργάτη!). Το θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάζεται στα μέτρα και τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, δεν θα γίνεται βάσει προγραμματισμένων ραντεβού αφού ο συμβεβλημένος θεραπευτής θα πρέπει καθημερινά να δέχεται όλους τους ασφαλισμένους που θα απευθυνθούν σε αυτόν. Ο θεραπευτής δεν επιτρέπεται να παραπέμψει σε άλλον θεραπευτή και είναι υποχρεωμένος να αναλάβει οποιοδήποτε περιστατικό καθημερινά, ασχέτως της ειδίκευσής του ή του υπολειπόμενου χρόνου του. Η θεραπευτική συνεδρία ορίζεται πλέον στα 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων του καθημερινού ελέγχου και καταγραφής των στοιχείων της συνεδρίας στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης καθώς και την απόδοση διπλότυπου τιμολογίου στον πελάτη (μάλλον χάθηκε ήδη ένα τέταρτο συνεδρίας εδώ). Πλέον ο θεραπευτής δεν πληρώνεται μηνιαίως από τον πελάτη, ούτε δικαιούται να λάβει κάποια συμμετοχή από αυτόν αλλά διεκδικεί την πληρωμή του από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από τουλάχιστον 90 μέρες από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών εγγράφων. Επίσης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεώνει το θεραπευτή με κοστολόγηση, η οποία βασίζεται στα οικονομικά δεδομένα του κράτους. Και στις περιπτώσεις που οι πελάτες ήταν περισσότεροι από του αναμενόμενου τότε ο θεραπευτής υποχρεούται να πληρωθεί βάσει του «κόφτη», ο οποίος βασίζεται στον κρατικό οικονομικό προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αυθαίρετο τρόπο αγοράζει συνεδρίες από τους θεραπευτές, τις κοστολογεί με γνώμονα το οικονομικό του συμφέρον και στο τέλος επιλέγει να τις πληρώσει βάσει των οικονομικών που διαθέτει (δηλαδή επιπλέον μείωση της κοστολόγησης!).

ειδική αγωγή

Επιπλέον, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεώνει τους θεραπευτές για τακτικούς ελέγχους ποιότητας (;) αλλά το ποιος θα είναι υπεύθυνος και διορισμένος για αυτό το σκοπό δεν μας εξηγεί. Ορίζει την υποχρέωση ύπαρξης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ανά ειδικότητα την ώρα που αυτό το ζήτημα δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς από το κράτος. Επιδεικνύει διαπραγμάτευση τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης του Υπουργείου Υγείας αρνείται κατηγορηματικά τις διαπραγματεύσεις και την παράταση του ισχύοντος καθεστώτος. Διαψεύδει τον αποκλεισμό της ειδικής αγωγής παρόλο που προωθεί τη μείωση της κρατικής δαπάνης κατά 45%. Υποχρεώνει τους θεραπευτές αλλά και τους ασφαλισμένους δικαιούχους πελάτες μας σε άμεση και άτακτη υπαγωγή στο νέο καθεστώς, το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς να αφήνει χρονικά περιθώρια προσαρμογής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα μου προκύπτουν ορισμένα βασικά ερωτήματα. Πώς θα μπορέσω να εξασκήσω νόμιμα το επάγγελμά μου και να αποπληρώσω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μου (εφορία, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ, ενοίκιο κτλ) όταν η πληρωμή μου θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μετά από 90 μέρες και θα κοστολογείται αυθαίρετα από τα κρατικά όργανα; Με ποιο δικαίωμα το κράτος με διορίζει ως υπάλληλό του την ώρα που ονομάζομαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω διαθέσει κάποιο κεφάλαιο για να δημιουργήσω την επιχείρησή μου; Πώς θα μπορέσω να ανελιχθώ επαγγελματικά με περαιτέρω εκπαιδεύσεις και σεμινάρια τη στιγμή που δε θα έχω να τα αποπληρώσω; Ποιο είναι το κράτος πρόνοιας για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το θεραπευτή που τους αρμόζει παρά όλες τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν; Γιατί ένας απλός υπάλληλος του δημοσίου εισπράττει τον τριπλάσιο μισθό από αυτόν του θεραπευτή (είναι τόσο ασήμαντη η δουλειά ενός επιστήμονα που έχει τις γνώσεις να κάνει ένα παιδί να μιλάει και να αυτοσυντηρείται); Γιατί δίδονται ανεξέλεγκτα προνόμια και παροχές στους πρόσφυγες την ώρα που οι ίδιοι οι πολίτες αυτού του κράτους καλούνται να το στηρίξουν οικονομικά και ολοένα γίνονται επαίτες; Βάσει των λεγομένων του υποδιοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ποιες είναι οι δημόσιες δομές που θα καλύψουν όλα τα παιδιά; Μήπως αναφέρεται στα δημόσια σχολεία, που έχει σκοπό η κυβέρνηση να αφήνει ανοικτά έως τις 20:00μ.μ. και να λειτουργούν σαν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης; Έχει σκοπό η κυβέρνηση να διορίσει τα απαραίτητα άτομα στα σχολεία ή θα καλυφθεί με τους μη καταρτισμένους στην ειδική αγωγή δασκάλους; Γιατί η κυβέρνηση με το σχετικό της νομοσχέδιο τιμωρεί και εξουθενώνει τα επαγγέλματα της ειδικής αγωγής, τα οποία ήταν έως σήμερα από τα λιγοστά που δεν είχαν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν; Ποια είναι η ποιότητα των θεραπειών όταν ο θεραπευτής δεν μπορεί να παραπέμψει σε εξειδικευμένο συνάδελφο ή αδυνατεί οικονομικά να ανταποκριθεί σε μετεκπαιδεύσεις; Αφού το κράτος ορίζει ότι δεν μπορούν να συμβληθούν όλοι οι θεραπευτές, τι θα γίνει με τις μικρές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας που έχουν μόνο έναν θεραπευτή; Και τέλος, τι θα γίνει με όλα εκείνα τα άτομα που χρήζουν ειδικής αγωγής και στη μέση της χρονιάς μένουν ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ;

Ενωμένοι οι σύλλογοι ειδικής αγωγής αλλά και οι γονείς λέμε «όχι» στην υπογραφή της ντροπιαστικής αυτής σύμβασης που το κράτος κάθε λίγο προχειρογράφει και μας προωθεί. Δεν δύναται να υπογράψουμε μια συνθήκη που αποσκοπεί στην υποδούλωσή μας σε καθεστώς χρέους και στον αφανισμό ολόκληρου του κλάδου. Έχουμε ευθύνη τόσο για το επαγγελματικό μας μέλλον όσο και για τα άτομα που μας εμπιστεύονται. Θα ήμασταν αδαείς εάν υπογράφαμε μια σύμβαση που εγείρει νομικά ζητήματα, εμπεριέχει πλήθος ανακριβειών και συντάσσεται χωρίς επιστημονική γνώση. Για αυτό το λόγο, συνεχίζουμε ακάθεκτοι να εξασκούμε το επάγγελμά μας με τον τρόπο που ορίζει η δεοντολογία του και όχι τα εκάστοτε οικονομικά και οι διαθέσεις του κράτους.

Μπακογιάννη Ε. Αικατερίνη,

Λογοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών, Μέλος ΣΕΛΛΕ,

Πατρών-Πύργου, Βάρδα

Τηλ: 2623073224, Κιν: 6978814140