Τι μπορώ να κάνω για να κατοχυρώσω ότι ο άντρας μου μας εγκατέλειψε;

«Ο άντρας μου έφυγε από το σπίτι και με άφησε μόνη μου με τα 2 μωρά μας. Τι μπορώ να κάνω για να κατοχυρώσω την εγκατάλειψη;»

Απάντηση του δικηγόρου Ιωάννη Π. Αλαβάνου

Πρέπει άμεσα να προσλάβετε δικηγόρο να μελετήσει την υπόθεση σας και να σας συμβουλεύσει συγκεκριμένα. Θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και σε αίτηση συναινετικού διαζυγίου ή αγωγή διαζυγίου. Πιο συγκεκριμένα:

Όταν κάποιος εκ των δύο συζύγων αποχωρήσει από την κοινή οικογενειακή στέγη, εγκαταλείποντας ανήλικα τέκνα, εκδηλώνει τη βούληση του να διακόψει την έγγαμη συμβίωση και συνεπώς να χωρίσει και αυτό αποτελεί μαχητό τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου, δηλαδή μπορεί να το επικαλεστεί ο άλλος σύζυγος, προκειμένου το διαζύγιο να εκδοθεί με υπαιτιότητα του συζύγου που εγκατέλειψε την κοινή οικογενειακή στέγη. Δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Οι ενέργειες που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνουν είναι :

  • Δήλωση του γεγονότος αυτού στο κατά τόπον της κοινής οικογενειακής στέγης, αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ώστε να καταγραφεί το συμβάν και να εγγραφεί στο βιβλίο συμβάντων, αντίγραφο δε της καταγραφής να λάβει ο άλλος σύζυγος και με αυτόν τον τρόπο να έχει στην κατοχή του δημόσιο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν σε μελλοντική δίκη.
  • Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επιμέλεια και τη διατροφή που θα υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας, από το σύζυγο που παρέμεινε στην οικογενειακή στέγη με τα ανήλικα τέκνα, κατά του εγκαταλείποντος συζύγου, με αίτημα να έχει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και λαμβάνει αναλογικά ποσό για τη διατροφή (εκπαίδευση, ένδυση, διαβίωση, κλπ.) των ανηλίκων τέκνων.
  • Αγωγή διαζυγίου

Με εκτίμηση,
Γιάννης Π. Αλαβάνος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ Π. ΑΛΑΒΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα
+30210 3816555, +306932618706
fax: +30210 3816555
E-mail: jalavano@otenet.gr
www.alavanos.gr