Ελ. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8 προπτυχιακά, 38 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών

Ξεκίνησε η νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος για 8 προπτυχιακά, 38 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που προσφέρει πλέον προγράμματα σπουδών με την ηλικία εγγραφής να ξεκινά και απο τα 18 έτη, χωρίς κλήρωση.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, παρέχει πλέον τη δυνατότητα και σε όσους ολοκλήρωσαν την Γ Λυκείου, να κυνηγήσουν το όνειρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τα Προπτυχιακά του Προγράμματα, στα οποία η πρόσβαση είναι ανοικτή για όλους.

Το ΕΑΠ αποτελεί το μοναδικό Δημόσιο Ίδρυμα στην Ελλάδα, που προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων του, βασιζόμενο σε σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους και εργαλεία για την πληρέστερη εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών/τριών του.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει Σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως από την ασφάλεια του χώρου και του τόπου διαμονής των φοιτητών/τριών του και τους ρυθμούς που επιλέγουν.

Κάθε φοιτήτρια / φοιτητής, έχει συχνές εξ αποστάσεως Συμβουλευτικές Συναντήσεις με το Σύμβουλο Καθηγητή της Θεματικής Ενότητάς του και λαμβάνει διαρκώς ανατροφοδότηση, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες στο αντικείμενο των σπουδών του αλλά και στη χρήση της όλο και σημαντικότερης εξ αποστάσεως τεχνολογίας.

Από τον Σεπτέμβριο και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ξεκινάει τη λειτουργία του και το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ιδρύματος στην «Διοίκηση Αθλητισμού» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και με την συνεργασία σημαντικών αθλητικών φορέων.

Η υποβολή των αιτήσεων για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΑΠ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και θα διαρκέσει μέχρι την 31 Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.eap.gr