Ελληνικό δικαστήριο αυξάνει επικοινωνία πατέρα – γιου απειλώντας την μητέρα που βάζει εμπόδια με προσωποκράτηση

To άκρως προσωπικό δικαίωμα ενός διαζευγμένου πατέρα να επικοινωνεί καθημερινά με το 8χρονο παιδί του αναγνωρίζει δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία όχι μόνο ρυθμίζει τις επαφές του παιδιού με τον γονέα του αλλά διαπιστώνει ότι είναι αναγκαία ακόμα και η καθημερινή επαφή πατέρα και γιου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω Skype.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο πατέρας αποχώρησε πριν από ένα ακριβώς χρόνο από την οικογενειακή εστία αφού ο γάμος του με την μητέρα του γιου του δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ωστόσο η επικοινωνία μαζί του δεν ήταν τόσο εύκολη… και έτσι προσέφυγε στη δικαιοσύνη επικαλούμενος κατεπείγουσα περίπτωση, ζητώντας να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου σημειώνει στην απόφαση της ότι «ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει, για οποιονδήποτε λόγο, το ανήλικο τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ’ αυτού επικοινωνίας, τα σχετικά δε με αυτήν κανονίζονται ειδικότερα από το Δικαστήριο. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το τέκνο του, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του τελευταίου και της εν γένει προσωπικότητας του και, για το λόγο αυτό, αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του, με συνέπεια η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιορισθεί, παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τούτο επιβάλλεται από το σπουδαίο λόγο».

Με προσωποκράτηση και 300 ευρώ πρόστιμο απειλείται η μητέρα αν δεν συμμορφωθεί

Όσο για την μητέρα, που έχει την επιμέλεια του 8χρονου αγοριού, αν δεν συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και συνεχίζει να παρεμποδίζει την επικοινωνία πατέρα και γιου, απειλείται όχι μόνο με χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ για την κάθε φορά, αλλά και με προσωποκράτηση ενός μηνός κάθε φορά που παραβιάζει τους όρους επικοινωνίας που έθεσε το δικαστήριο.

Φυσική αγάπη του πατέρα προς το παιδί

Η δικαστής αποτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά και τις καταθέσεις των μαρτύρων των δύο πρώην συζύγων και νυν αντιδίκων, πιθανολόγησε ότι ο αιτών πατέρας «τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ανήλικο τέκνο του και για το λόγο αυτό ορίζει αυξημένη επικοινωνία του 8χρονου αγοριού με τον πατέρα του στην οποία περιλαμβάνει και διανυκτέρευση στο σπίτι του κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Αν και η απόφαση δεν αμφισβητεί και την αγάπη της μητέρας προς το παιδί αναφέρει ειδικότερα για τον πατέρα: «Το Δικαστήριο, επειδή σέβεται τη φυσική αγάπη του πατέρα προς το τέκνο του και για να αποφύγει τον κίνδυνο της ψυχικής αποξενώσεώς του από αυτόν, να διατηρήσει και ενισχύσει τον μεταξύ αυτών ψυχικό δεσμό, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξη του τέκνου, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον πατέρα, αφού δεν ασκεί την επιμέλεια αυτού, να παρακολουθεί και να διαπιστώνει την καλή ή κακή άσκηση της από την αιτούσα – καθ’ ης, κρίνει ότι η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να καθορισθεί ότι ο πλέον κατάλληλος για το συμφέρον του ανηλίκου και ανάλογος με τις ως άνω περιστάσεις τρόπος προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με αυτό είναι ο αναφερόμενος ειδικότερα στο διατακτικό, ο οποίος περιλαμβάνει και διανυκτέρευση, δεδομένου ότι δεν πιθανολογείται κάποιος λόγος, ώστε να θεωρηθεί ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν τον περιορισμό του δικαιώματος του πατέρα».

Πηγή: dikastiko.gr