Κινούμενα σχέδια: Η Δημοκρατία της Αθήνας!

Πως ήταν η Δημοκρατία της Αθήνας, γύρω στο 500 πΧ.;

Που βρισκόταν ο Σωκράτης και ο Περικλής;

Ας δούμε μια υπέροχη ιστορία: