Πώς μπορεί να καταλάβει ο δάσκαλος αν ένας μαθητής είναι χαρισματικός;

Η έρευνα καταδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να επισημαίνουν τους χαρισματικούς μαθητές ώστε εντοπίζοντάς τους να μπορούν οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατονομάζουν έναν μαθητή/τρια ως «άριστο ή ακόμη και χαρισματικό» αν αυτός/αυτή έχει σταθερά υψηλή επίδοση -πολλές φορές επίδοση που ξεπερνά τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού-, καλή και ευπροσάρμοστη συμπεριφορά (πειθαρχημένος/η, υπάκουος/η, προσεκτικός/η) και όταν ο μαθητής/μαθήτρια συμμετέχει στο μάθημα ενεργά.

Ο χαρακτηρισμός «χαρισματικός/ή» ενίοτε δημιουργεί δυσκολίες για τον ίδιο τον/την μαθητή/τρια καταρχήν γιατί τοποθετεί τον/την μαθητή/τρια σε μια ειδική κατηγορία με την οποία επιφορτώνεται το βάρος των προσδοκιών και των στερεοτύπων των εκπαιδευτικών και των γονιών.

Κατά τον Monks η χαρισματικότητα ορίζεται ως η συνισταμένη τριών παραγόντων: της υψηλής νοητικής ικανότητας, της υπερδημιουργικότητας και της έντονης παρακίνησης και αυτοδέσμευσης προς το έργο. Αυτή η συνισταμένη παραγόντων μπορεί να φέρει υψηλά επιτεύγματα μόνο όταν υπάρχει αλληλεπίδραση και διάδραση μεταξύ τριών περιβαλλοντικών παραγόντων: της οικογένειας, του σχολείου και της παρέας των συνομηλίκων (Monks, 1986).

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy