Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας eLearning

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, πρωτοπορώντας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχοντας υλοποιήσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διευκολύνουν και προάγουν την σχολική λειτουργία, συνεχίζουν με επιτυχία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όλους τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΒ, GCE A’ Levels, Foundation in Art & Design (BTEC).

Ο στόχος

Το σχολείο που πρώτο, το 2007, εισήγαγε την εκπαιδευτική μεθοδολογία «ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή» (1:1 computing), θα συνεχίσει την καθημερινή εκπαίδευση των μαθητών του, μέσα από ειδικό πρόγραμμα eLearning για όσο διάστημα θα ισχύει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα αυτό έχει καταρτιστεί με στόχο να προάγει την εξ αποστάσεως μάθηση σε όλες τις βαθμίδες, έχοντας ως μέλημα τη μετάδοση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια αξιών, ακόμα και μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία.

Ψηφιακή τάξη

Με την αξιοποίηση της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας, οι μαθητές θα μπορούν να έχουν εξατομικευμένη προσωπική επικοινωνία και ανατροφοδότηση με τους εκπαιδευτικούς τους, να εμπεδώνουν αλλά και να προχωρούν στην ύλη τους κάνοντας εργασίες και λύνοντας ασκήσεις. Παράλληλα θα μπορούν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να επικοινωνούν οργανωμένα με τους εκπαιδευτικούς τους μέσα σε ένα περιβάλλον «ψηφιακής τάξης».

Οι μαθητές του Λυκείου και του I.B. θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλάδας και εξωτερικού.

Οι γονείς των μαθητών θα μπορούν να επικοινωνούν όλο αυτό το διάστημα, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση και μέχρι σήμερα, και ηλεκτρονικά με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους.