100% επιτυχία για τη «Νέα Γενιά Ζηρίδη» στις πανελλαδικές εξετάσεις

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά σχολεία στην Ελλάδα με ξεχωριστή πορεία 85 χρόνων. Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία, η Νέα Γενιά Ζηρίδη αναπτύσσει διαρκώς νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για να καλλιεργήσει στους μαθητές τις γνώσεις και δεξιότητες ζωής.

Τη σχολική χρονιά που πέρασε, οι μαθητές της Νέας Γενιάς Ζηρίδη είχαν 100% επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, με το 95,4 % να εισάγεται σε ΑΕΙ, εκ των οποίων το 48,8 % εισάγεται σε σχολές της Αθήνας και του Πειραιά.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις του Σχολείου, όπως αυτή προκύπτει από την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων:

Το Λύκειο Νέα Γενιά Ζηρίδη:

• Εφαρμόζει ένα εντατικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνεχώς αξιολογούμενο, που εστιάζει σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, λειτουργίες και καλές πρακτικές και το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής αριστείας
• Καλλιεργεί στους μαθητές κουλτούρα εργατικότητας και σοβαρότητας γι’ αυτό που κάνουν τώρα αλλά και γι’ αυτό που θα κάνουν στο μέλλον
• Επιτυγχάνει την εισαγωγή του συνόλου των μαθητών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού (εξετάσεις πανελλαδικές και Α Level’s)
• Υποστηρίζει τις προσωπικές επιλογές των μαθητών (Ziridis Bilingual Programme, Αθλητικό Πρόγραμμα)
• Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση για την επιτυχή επιλογή ακαδημαϊκών σπουδών και επαγγέλματος (Career Center)
• Καλλιεργεί δεξιότητες επαγγελματικής προοπτικής και επιτυχίας