“Ο πρώην σύζυγός μου μοιράζεται μαζί μου την επιμέλεια των παιδιών μας. Είχα μία προσφορά να εργαστώ σε άλλη χώρα…”

“Ο πρώην σύζυγός μου μοιράζεται μαζί μου την επιμέλεια των παιδιών μας. Πρόσφατα είχα μία προσφορά να εργαστώ σε άλλη χώρα της ΕΕ. Χρειάζομαι τη συγκατάθεση του πατέρα για να πάρω τα παιδιά μαζί μου;”

Απαντά η Κωνσταντίνα Πέτσικα, Δικηγόρος

Χρειάζεται η συγκατάθεση του πατέρα,  διότι αν πάρετε τα παιδιά μαζί σας θα είναι δύσκολο γι αυτόν να συμμετέχει στην ανατροφή τους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση για την επιμέλεια – μάλιστα, από νομική άποψη, μια τέτοια πράξη μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και ως απαγωγή.

Πιθανόν θα χρειαστείτε την συγκατάθεσή του ακόμη κι αν έχετε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών, απλά και μόνο για λόγους σεβασμού των δικαιωμάτων του όσον αφορά την επικοινωνία του με τα παιδιά του.

Ωστόσο, εναλλακτικά, θα μπορούσατε να υποβάλετε αίτηση για αλλαγή της επιμέλειας ή των δικαιωμάτων επικοινωνίας – το δικαστήριο μπορεί ενδεχομένως να αποφασίσει την αλλαγή αυτή αν θεωρήσει ότι θα ήταν προς το συμφέρον των παιδιών.