Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια του αυτισμού στο παιδί

Παρά το γεγονός ότι ο αυτισμός ορίζεται από συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό μπορεί να εμφανίζουν ένα συνδυασμό συμπεριφορών σε διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας. Δύο παιδιά με αυτισμό μπορεί να λειτουργούν τελείως διαφορετικά και να έχουν διαφορετικές ικανότητες και αδυναμίες.

Μπορεί να ακούσετε διαφορετικούς όρους καθώς παίρνετε τη διάγνωση όπως αυτιστικά στοιχεία, άτυπος αυτισμός, φάσμα του αυτισμού, αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ανωριμότητα, διαταραχή επικοινωνίας. Ωστόσο πιο σημαντικό από τον ορισμό της διάγνωσης είναι να γίνει κατανοητό ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να μάθουν και να έχουν βελτίωση με την κατάλληλη θεραπευτική – εκπαιδευτική παρέμβαση.

Κάθε άτομο με αυτισμό είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως όλοι μας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα με αυτισμό ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάποια άτομα παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση στο λόγο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση.

Διαβάστε περισσότερα στο Infokids.com.cy