Πότε ολοκληρώνεται η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο και στα Ειδικά Μαθήματα στο Λύκειο

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια όσο και η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για την τρέχουσα σχολική χρονιά ορίζεται η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Δείτε την εγκύκλιο Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων