Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν εύκολα μια ξένη γλώσσα;

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την εγγραφή πολλών παιδιών σε φροντιστήρια και κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών, θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες  μπορούν να μάθουν εύκολα μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν ξένες γλώσσες;Μπορούν!  Αρκεί να μην υπάρχει βιασύνη και πίεση. Αρκεί γονείς και δάσκαλοι να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Συχνά μάλιστα μαθαίνουν ευκολότερα τα Aγγλικά από ότι τα Eλληνικά, επειδή για παράδειγμα τα Aγγλικά δεν χρειάζονται τόνους ούτε έχουν 5 διαφορετικά “ι”…!

H Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης για την Αγγλική Γλώσσα, Special English, μας εξηγεί γιατί οι μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ούτε να πανικοβάλουν τους γονείς. Τα πράγματα έχουν πλέον εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που οι δυσκολίες στη μάθηση τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη γλώσσα μπορούν να εξαλειφθούν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαγνωστούν έγκαιρα τα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν σωστά. Και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εδώ για να μας υπενθυμίσουν τη σημασία της προόδου.

Ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μεμαθησιακές δυσκολίες κατά την εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας;Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στις ξένες γλώσσες αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα στην εκμάθηση του φωνολογικού κώδικα της γλώσσας, όταν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στους ήχους / φωνήματα και στα γράμματα. Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν στην αναγνωστική δεξιότητα, την κατανόηση καισύνταξη του γραπτού λόγου, την ορθογραφία, την εκμάθηση του λεξιλογίου και την προφορική έκφραση.Γιατί τα Αγγλικά θεωρούνται ως η πιο δύσκολη γλώσσα για τους δυσλεκτικούς;Τα Αγγλικά θεωρούνται μια δύσκολη γλώσσα γιατί δεν διαβάζουμε και δεν ακούμε τις λέξεις, έτσι όπως τις διαβάζουμε. Άρα ένα δυσλεκτικό άτομο θα πρέπει να κατανοήσει, γιατί μια λέξη ενώ διαβάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο γράφεται εντελώς διαφορετικά.Πώς θα πρέπει να κινηθεί ο γονιός ως προς την επιλογή του τρόπου εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει μαθησιακές δυσκολίες;Ένας γονιός, γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να απευθυνθεί μόνο σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, από το οποίο θα λάβει μαθησιακή αξιολόγηση για το επίπεδο και τις δυσκολίες του παιδιού του στην ξένη γλώσσα. Στην συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσει το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας από εξειδικευμένο και έμπειρο παιδαγωγό.Οι καθηγητές ξένων γλωσσών, από τη στιγμή που οι μαθησιακές δυσκολίες πλέον είναι διαδεδομένες, κατά πόσο είναι επαρκώς ενημερωμένοι για αυτές; Υπάρχει ξεχωριστή κατάρτιση για την διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες;Οι καθηγητές ξένων γλωσσών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις μαθησιακές δυσκολίες. Η κατάρτιση για την διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μια επιπλέον ειδικότητα. Στηρίζεται στην εκμάθηση συγκεκριμένων ειδικών τεχνικών σε συνδυασμό με την ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση. To ιδανικό άτομο για την διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει να είναι μαζί ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός και καθηγητής ξένων γλωσσών.Υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού ξένης γλώσσας;Για τις εξετάσεις των υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, οι οποίες προσδιορίζονται διαφορετικά για κάθε πτυχίο και ανάλογα μετο είδος δυσκολίας του κάθε μαθητή. Γενικά, δίνεται περισσότερος χρόνος (από 25%έως 50%) για απαντήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής του γραπτού λόγου. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την εκμάθηση των Αγγλικών; Με ποιες μεθόδους γίνεται πιο εύληπτη η γραμματική και το λεξιλόγιο που δυσκολεύει τους μαθητές;Το κάθε παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι για εμάς μοναδικό και ξεχωριστό. Η προσέγγιση μας – σε όλες τις μαθησιακές ενότητες όπως στην γραμματική και στολεξιλόγιο – στηρίζεται στην εξατομικευμένη – διαφοροποιημένη διδασκαλία, την πολυαισθητηριακή μέθοδο, τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και κυρίως στη νσυνεργασία με τον ίδιο το μαθητή – ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του – ώστε να ανακαλύψει ο ίδιος με την καθοδήγησή μας τα προσωπικά του «εργαλεία» μάθησης