2.034 θέσεις άνοιξαν σε κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, δήμους

Εγκρίθηκαν 555 προσλήψεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Με Κοινή Υπουργική Απόφασή τους, οι υπουργοί Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγα Γεροβασίλη, και Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, προχώρησαν στον καθορισμό αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017.

Αναλυτικά, θα γίνουν πεντακόσια πενήντα πέντε (555) προσλήψεις εποχικού προσωπικού για διάστημα έως (3) τρεις μήνες και συγκεκριμένα στις παρακάτω ειδικότητες: Συντονιστές 13, Επιμελητές 35, Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί Χειροτεχνίας 66, Γυμναστές 30, Ομαδάρχες 160, Διαχειριστές 13, Βοηθ. Διαχειριστές 13, Αποθηκάριοι 13, Γιατροί 13, Νοσοκόμοι 13, Μάγειροι 13, Βοηθ. Μαγείρων 22, Εργάτες-Εργάτριες 102, Φύλακες 13, Ειδικoί Τεχνίτες 13, Ναυαγοσώστες 10 και Προσωπικό Καθαριότητας 13. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

256 εποχικοί σε 20 δημοτικές επιχειρήσεις
Στην πρόσληψη 256 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν 20 δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν κατανέμονται ανά φορέα ως εξής: ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης 3, ΔΕΥΑ Αλμυρού 2, ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης 1, ΔΕΥΑ Γρεβενών 4, ΔΕΥΑ Θήρας 18, ΔΕΥΑ Κέρκυρας 22, ΔΕΥΑ Κοζάνης 18, ΔΕΥΑ Κω 12, ΔΕΥΑ Λάρισας 54, ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου 7, ΔΕΥΑ Ορεστιάδας 8, ΔΕΥΑ Πάρου 6, ΔΕΥΑ Πρέβεζας 3, ΔΕΥΑ Τρίπολης 5, ΔΕΥΑ Τριφυλίας 15, ΔΕΥΑ Φαιστού 15, ΔΕΥΑ Χαλκίδας «Αρέθουσα» 14, ΔΕΥΑ Ζακύνθου 12, ΔΕΥΑ Τεμπών 8 και Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ 29. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

257 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Εκδόθηκε η 5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/9-5-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.