Αλλαγές στον τρόπο βαθμολόγησης και εξέτασης των μαθητών από τον Σεπτέμβριο

Το όραμα του Υπουργείου Παιδείας για ένα νέο αναβαθμισμένο ελληνικό σχολείο αποτυπώνεται στο πολυνομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και ελευθερίας των σχολικών μονάδων αλλάζει και ο τρόπος βαθμολόγησης των μαθητών προς όφελος τους. Ειδικότερα, στην  περίπτωση των σχολικών επιδόσεων και την καταγραφή της πορείας του μαθητή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους αξιολόγησης της βαθμολογίας.

Στην προσπάθεια να μπει τέλος στην αποστήθιση, εμπλουτίζονται οι μέθοδοι αποτίμησης της επίδοσης μαθητών (όχι μόνο μέσω διαγωνισμάτων αλλά και εργασιών και εφαρμογή της μεθόδου «ανεστραμμένης τάξης»). Η εν λόγω αλλαγή αφορά κυρίως τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ούτως ή άλλως οι δάσκαλοι έχουν εξ ορισμού περισσότερη ευελιξία στο πώς θα βαθμολογήσουν τους μαθητές.

Όπως τόνισε και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην συνέντευξη Τύπου ” Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, μέσω π.χ. της εισαγωγής της ελεύθερης επιλογής βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς, της μεγαλύτερης ευελιξίας στον τρόπο διεξαγωγής των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης“.

Τι αλλάζει στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο προβλέπονται δύο σημαντικές τομές ως προς την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών:

  • Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί πλέον να επιλέξει τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης των μαθητών, π.χ. να αναθέσει κάποια συνθετική ή διαθεματική εργασία, μια ομαδική παρουσίαση ή να αξιοποιήσει τις μεθόδους της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), όπου π.χ. ο ίδιος ο μαθητής καλείται να παρουσιάσει το μάθημα της ημέρας ή να εισηγείται τρόπους επίλυσης προβλημάτων.
  • Αλλάζει και η φιλοσοφία της «εξεταστέας» ύλης. Το βιβλιοκεντρικό μοντέλο της απομνημόνευσης αντικαθίσταται από το γνωσιοκεντρικό μοντέλο του πολλαπλού βιβλίου.