ΕΚΠΑ: Αυτά τα 3 Προπτυχιακά Προγράμματα πιστοποιήθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων από την ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίηση 3 ακόμη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών ήταν και τα πρώτα στην Ελλάδα που πραγματοποίησαν και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πιστοποίησης τους με εξ αποστάσεως διαδικασίες, στο διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2020.

Ποια είναι τα 3 Προπτυχιακά Προγράμματα που ξεχώρισαν

Πρόκειται για τα ΠΠΣ των Τμημάτων Μαθηματικών, Μουσικών Σπουδών και Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Για τα εν λόγω ΠΠΣ το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 6η συνεδρίαση του στις 02/10/2020, έκανε δεκτές τις Εκθέσεις των αντίστοιχων κατά Τμήμα Επιτροπών Πιστοποίησης βάσει των οποίων:

(α) το ΠΠΣ του Τμήματος Μαθηματικών συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 02/10/2020 έως 01/10/2024.

(β) το ΠΠΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 02/10/2020 έως 01/10/2024.

(γ) το ΠΠΣ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία , με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 02/10/2020 έως 01/10/2024.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της Καθ. Περικλή Μήτκα εξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και τους Προέδρους των τριών Τμημάτων του ΕΚΠΑ τα θερμά της συγχαρητήρια για την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και των εν λόγω Τμημάτων στην διαδικασία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις Εκθέσεις Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των τριών Τμημάτων καθώς και στις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Για το Τμήμα Μαθηματικών:
https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_mathimatikon/

Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών:
https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_moysikon_spoydon/

Για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία:
https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/ekpaideysi_kai_agogi_stin_proscholiki_ilikia/

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων το ΕΚΠΑ διαθέτει πλέον 15 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η δήλωση του πρύτανη ΕΚΠΑ, Θάνου Δημόπουλου

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, συγχαίρουμε τις διοικήσεις και το προσωπικό των Τμημάτων για την επιτυχή πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους, και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) η οποία σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των 3 Τμημάτων, οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά και σε υψηλό επίπεδο την διαδικασία πιστοποίησης, από την σύνταξη του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης των αξιολογητών. Επίσης μεταφέρουμε τις θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Ιδρύματος, διότι ανέλαβαν και υλοποίησαν επιτυχώς τη βιντεοσκόπηση των χώρων και των υποδομών των τριών Τμημάτων, δημιουργώντας το απαραίτητο υλικό για το virtual tour των μελών της επιτροπής πιστοποίησης.