Ένα ελληνικό σχολείο με διεθνή πιστοποίηση για την ασφάλεια που προσφέρει στους/στις μαθητές/-τριές του

Ένα ελληνικό σχολείο με διεθνή πιστοποίηση για την ασφάλεια που προσφέρει στους/στις μαθητές/-τριές του

Υπάρχει ένα ρητό το οποίο αναφέρει ότι τα παιδιά που λαμβάνουν αγάπη από το σπίτι τους έρχονται στο σχολείο, για να μάθουν. Για τα παιδιά, όμως, που δεν παίρνουν αγάπη από το οικείο περιβάλλον τους το σχολείο γίνεται το ασφαλές καταφύγιό τους και σε αυτό βασίζονται, για να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες.

Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα παιδιά το σχολείο πρέπει να είναι πρωτίστως κοινότητα στοργής και αγάπης. Για να αποτελέσει, όμως, ένα σχολείο το καταφύγιο των μαθητών/-τριών του πρέπει να στελεχώνεται από ανθρώπους όχι μόνο καταξιωμένους στο αντικείμενό τους, αλλά και ολοκληρωτικά αφοσιωμένους στα παιδιά με απώτερο στόχο την ψυχική και νοητική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, νιώσαμε ιδιαίτερη χαρά, όταν ενημερωθήκαμε πως η Λεόντειος Σχολή Αθηνών και η Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης έλαβαν την πιστοποίηση “Keeping Children Safe” από τον ομώνυμο καταξιωμένο διεθνή οργανισμό.

Τι σημαίνει, όμως, αυτή η πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει ότι τα σχολεία που την επιτυγχάνουν θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα και εγγυώνται την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης και βίας μέσω συγκεκριμένων καταγεγραμμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων λειτουργίας που ακολουθούν, όπως αυτά ορίζονται από τον καταξιωμένο διεθνή οργανισμό “Keeping Children Safe”. Ο συγκεκριμένος οργανισμός αναγνώρισε το μαριανό δίκτυο σχολείων ως ένα δίκτυο το οποίο σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων και τους προσφέρει ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους.