Πανελλήνιες 2020: Η ΟΕΦΕ σχολιάζει τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) με ανακοίνωσή της σχολιάζει τα θέματα της Νεολληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα με το νέο σύστημα

Η θεματική ενότητα του «Βιβλίου» εντάσσεται στα διδακτέα θέματα
των μικρότερων τάξεων του λυκείου, ενώ, ταυτόχρονα, συνδέεται και
με την προτροπή της φιλαναγνωσίας σε όλη τη διάρκεια της φετινής
χρονιάς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός των κειμένων και των ερωτημάτων με την ειδική ενότητα της ποίησης προκαλεί δυσκολίες στην ανάπτυξη τόσο του
λογοτεχνικού ερωτήματος, όσο και των επιμέρους αναφορών σε αυτήν. Όσον αφορά στις λεξιλογικές ασκήσεις, αυτές αντλούνται με
σχετική ευκολία μέσα από τα κείμενα, αλλά χρειάζεται προσοχή από τους μαθητές τόσο στο ερώτημα «ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ» (Β1), επειδή απαιτούνται αναφορές και στα δύο κείμενα, όσο και στα ερωτήματα
που αφορούν τη στίξη και τα σχήματα λόγου (Β2.α), καθώς είναι επιβεβλημένες ακριβείς αναφορές.

Το θέμα της έκθεσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο κάθε μαθητής/τρια είναι ανάγκη να υποστηρίξει με προσωπικά επιχειρήματα τη στάση του απέναντι στην ανάγνωση βιβλίων. Πρόκειται για ένα υψηλών απαιτήσεων θέμα, που απευθύνεται σε κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές.

Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα προσεγγίσεων, αναφέρουμε και τις δύο συμπεριφορές γνωρίζοντας ότι οι μαθητές μπορούν να επιδείξουν είτε αρνητική στάση απέναντι στην ανάγνωση βιβλίων, είτε φιλαναγνωσία.

Ο σχολιασμός για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα με το παλαιό σύστημα

Η θεματική ενότητα του «Βιβλίου» εντάσσεται στα διδακτέα θέματα
των μικρότερων τάξεων του λυκείου, ενώ, ταυτόχρονα, συνδέεται και
με την προτροπή της φιλαναγνωσίας σε όλη τη διάρκεια της φετινής
χρονιάς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στο σύνολό του το  διαγώνισμα των αποφοίτων είναι διαχειρίσιμο, με οικείες,
τυποποιημένες ερωτήσεις, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το θέμα της
έκθεσης-παραγωγής λόγου είναι προσδιορισμένο στην οικεία ενότητα
του βιβλίου (η συμβολή του βιβλίου στη συγκρότηση της  προσωπικότητας των νέων και δράσεις εντός και εκτός σχολείου που  θα βοηθήσουν στη φιλαναγνωσία), είναι με ευκρίνεια δοσμένο και δεν  παρουσιάζει δυσκολίες στην προσέγγισή του.